Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna.

Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.

Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Historia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozpoczyna się dnia 8  listopada 2009 r.

W każdy II czwartek miesiąca o godz. 17.00, grupa  prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu i odmawia cząstkę Różańca w  intencji naszej ojczyzny.

Grupa liczy ok. 15 osób. Oprócz comiesięcznych  spotkań modlitewnych prowadzone są raz na dwa miesiące spotkania  formacyjne.

Opiekunem jest Ks. Proboszcz Jan Pępek.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Brata Alberta w  każdy II czwartek miesiąca na 17.00 na wspólną modlitwę adoracyjną i  różańcową.