Caritas Parafialny

W Statucie Caritas Diecezji Rzeszowskiej czytamy m.in.: „Caritas jest instytucją, którą organizuje i koordynuje działalność charytatywną w Diecezji Rzeszowskiej. Siedzibą Caritas jest miasto Rzeszów, a teren jej działania obejmuje cały obszar diecezji. Zadania Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę„.

Caritas organizuje wielorakie formy pomocy ludziom w myśl słów Chrystusa Pana: „Idź i ty czyń podobnie” i ze swym hasłem: „Bliźni w potrzebie„.

Panie należące do tej grupy wspaniale niosą pomoc zarówno materialną,  jak i duchową dla osób biednych, zaniedbanych i potrzebujących. Nieustannie niosą pomoc osobom z naszej parafii, a także wielu osobom spoza parafii. Czynią to bezinteresownie.

Wykonują swoją pracę na rzecz potrzebujący cały rok. Największy nawał pracy wykonują w okresie Świąt Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy. Przygotowują wtedy wiele paczek dla osób potrzebujących.

Nie ulega wątpliwości, iż w każdym środowisku potrzebna jest taka forma działalności. Zachęcamy zatem wszystkich, którzy chcieliby spieszyć z pomocą potrzebującym do włączenia się do tego dzieła.

Opiekunem grupy jest ksiądz Proboszcz.

 

„Największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą.”

św. Matka Teresa z Kalkuty