Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Nasza grupa powstała siedem lat temu. Liczy ponad 70 osób a liczba ta co roku wzrasta. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Jan Pępek. Co roku w Dzień Świętości Życia, podczas uroczystej Mszy Świętej podchodzimy do Ołtarza z zapalonymi od Paschału świecami i składamy przyrzeczenie. Każdy z nas obiecuje przez dziewięć miesięcy modlić się za jedno dziecko, którego życie jest zagrożone. Imię tego dziecka zna tylko Bóg.

Jeździmy na coroczne rekolekcje do Łagiewnik. W każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 17.00 w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu polecamy Panu Jezusowi Dzieło Duchowej Adopcji. Prosimy o wytrwanie w modlitwie dla wszystkich, którzy adoptowali dzieci zagrożone aborcją.

Polecamy nienarodzone dzieci i ich rodziny. Dwa razy w roku zamawiamy intencję Mszy Świętej na rozpoczęcie oraz zakończenie Duchowej Adopcji. Bierzemy czynny udział w życiu naszej Parafii.

Wszystkich gorąco prosimy o modlitwę za tych, którzy nie potrafią się sami modlić.