Koło Misyjne

Koło Misyjne działające w naszej parafii jest organizacją wspomagającą modlitwą i ofiarą działalność misyjną Kościoła. Jest to skrótowa nazwa używana – a pełna brzmi Papieskie Dzieło Misyjne Dzieciom.

Koło Misyjne powstało aby pobudzić młodych ludzi do modlitwy, ale również zainteresować  ich sprawami misji.

Członkowie Koła Misyjnego poznają różne kraje misyjne, pracę misjonarzy, życiorysy patronów misji. Ponadto przygotowują liturgiczną oprawę Mszy Świętych. Ponadto w miesiącu październiku prowadzą różaniec w różnych językach.

Obecnie opiekunem Koła Misyjnego jest p. Katarzyna Mianowska.