Ogłoszenia

Ogłoszenia Parafialne  23.06.2024 r.

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

 

 • 1. W poniedziałek przeżyliśmy Uroczystość Odpustową ku czci naszego Patrona Św. Brata Alberta. Dziękuję J.E. Ks. Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi z Przemyśla za przewodniczenie Mszy Świętej i przekazanie dla naszej parafii relikwii bł. Rodziny Ulmów. Dzieciom, które sypały kwiaty, niosącym obrazy i figury, dzieciom pierwszokomunijnym, strażakom OSP ze Świerczowa, prowadzącym śpiew p. Izabeli i p. Małgorzacie i wszystkim za udział oraz LSO lektorom i ministrantom.

  2. Pamiętajmy o modlitwie w intencji dzieci i młodzieży, które rozpoczęły wakacje.

  3. We wtorek o godz. 17.30 modlitwa różańcowa prowadzona przez Wspólnotę Niewolników Maryi, zapraszamy do modlitwy.

  4. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej będzie nabożeństwo w ramach przygotowania do zawierzenia Duchowych Niewolników Maryi.

  5. W środę Adoracja Pana Jezusa prowadzona przez Wspólnotę Intronizacji NSPJ od godz. 17.00 – 18.00. Zapraszamy do modlitwy.

  6. W liturgii Kościoła wspominamy:
  w poniedziałek – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela,
  w sobotę – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza Święta będzie o godz. 6.30, 10.30 i 18.00. Składka przeznaczona będzie na działalność Stolicy Apostolskiej.

  7. W przyszłą niedzielę na mszy Świętej o godz. 12.00, będzie zawierzenie Duchowych Niewolników Maryi.

  8. W środę i czwartek tj. 26-27 czerwca, odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którego dochód przeznaczony zostanie na wsparcie MISJI. Sprzęt zostawiamy na parkingu jak zawsze. Więcej szczegółów i informacja jaki sprzęt jest zbierany, znajduje się na plakacie wywieszonym przed kościołem i na ulotkach rozdawanych przez ministrantów.

  9. Dziękujemy kwiaciarni „Kwiaty u Sabiny” i wszystkim, którzy pomogli zorganizować grill na zakończenie spotkań grup dziecięco – młodzieżowych. Bóg zapłać.

  10. Ogłoszenie burmistrza.

  11. W tym tygodniu do życia wiecznego odszedł śp. Bogusław Starzec.

  DOBRY JEZU A NASZ PANIE, DAJ MU WIECZNE SPOCZYWANIE

 • Informujemy, że Dom Dziennej Pomocy Św. Brata Alberta w naszej parafii może przyjąć kilka osób w wieku emerytalnym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Oferujemy dowóz i odwóz naszych podopiecznych, ciepły i smaczny posiłek, ciekawe spędzanie czasu, pogłębienie życia duchowego, organizację spotkań okolicznościowych, możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. Osoby zainteresowane do rozmowy telefonicznej – numer 722 320 201, a także do obejrzenia pięknego miejsca, gdzie gromadzą się mieszkańcy tego domu. Zapraszamy!!!


  Pod ogłoszeniami znajduje się pełny tekst Stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia, który został odczytany podczas każdej Mszy Świętej niedzielnej – 12 maja 2024 r.

   

 •  

 •  

   

 • Na nowy tydzień życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa

  _______________________________________

  Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

  Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

  „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

  Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

  W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

  Podpisali Członkowie Rady Stałej
  Konferencji Episkopatu Polski

  Jasna Góra, 2 maja 2024