Oaza Ruch Światło-Życie

W parafii św. Brata Alberta już od wielu lat działa Oaza Ruch Światło-Życie. Ta grupa cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Staramy się kontynuować myśl naszego założyciela – ks. Franciszka Blachnickiego poprzez spotkania, które odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00 – 21.00.

W czasie tych spotkań towarzyszy nam modlitwa, śpiew, pogadanka na tematy religijne oraz mnóstwo zabawy i rozrywki.

Nieraz nasze spotkania przezywamy w formie wyjazdowej, aby integrować się poprzez chociażby łyżwy, wycieczki po lesie, rowery, a nawet konie.

Punktem kulminacyjnym naszych spotkań są Msze Święte dla dzieci, które odbywają się co niedzielę o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą odnajdywać Boga w przyrodzie, we wspólnocie i na liturgii. Zapraszamy na spotkania Oazowe w każdy piątek, rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00, następnie udajemy się do salki.

Opiekunem jest ksiądz Mateusz Olbrot.