Poradnia Rodzinna

Albertyńska Poradnia Rodzinna przy parafii

Św. Brata Alberta w Kolbuszowej

Bezpośrednie przygotowanie do ślubu;
Zadania:

Działając w oparciu o §4, §5 pkt 1,§6 i §8 pkt 2 statutu Duszpasterstwa Rodzin realizuje zadanie bezpośredniego przygotowania narzeczonych do ślubu w Diecezji Rzeszowskiej jako działalność statutową odpłatną. Działalność ta ma charakter ciągły i przyjmuje formę cykli spotkań z Narzeczonymi realizowanych w Parafialnych Poradniach Rodzinnych lub innych ośrodkach współpracujących. W trakcie spotkań przekazywana jest narzeczonym wiedza oraz umiejętności potrzebne do tworzenia szczęśliwego małżeństwa i rodziny.
Spotkania z narzeczonymi prowadzone są przez Duszpasterzy oraz Doradców Życia Rodzinnego – członkami Duszpasterstwa Rodzin, posiadającymi ważną Misję Kanoniczną oraz stosowne przeszkolenie

Zasady przeprowadzania przygotowania bezpośredniego:

1. Narzeczeni uczestniczą w spotkaniach przygotowanie bezpośredniego razem.
2. Spotkania odbywają się wyłącznie stacjonarne.
3. Na przygotowanie bezpośrednie składają się:
* 3 katechezy Kapłana
* 3 katechezy Doradcy Życia Rodzinnego
* 3 spotkania indywidualne
Katechezy odbywają się w drugą niedzielę miesiąca, po Mszy Św. o godz. 16.00, w sali parafialnej w budynku plebanii, spotkania indywidualne w każdy czwartek w godz. 17.00 – 18.00, po indywidualnym ustaleniu z parą.
4. W przypadku stanu wyjątkowego, możliwe jest przeprowadzenie przygotowania w formie indywidualnej, wg specjalnego programu wyznaczonego przez Duszpasterstwo Rodzin. O możliwości prowadzenia przygotowania w formie indywidualnej decyduje Zarząd.
5. Zaświadczenie wydawane jest dla konkretnej pary, na podstawie uczestnictwa w całości programu. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo.

Płatności:

Narzeczeni zobowiązani są przed wizytą ,w poradni do wniesienia opłaty w wysokości 150 zł od osoby na konto Duszpasterstwa Rodzin.
Tytuł: Narzeczeni
Adres: Duszpasterstwo rodzin Diecezji Rzeszowskiej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Nr konta: 42 2530 0008 2051 1075 4364 0001

Potwierdzenie uiszczenia opłaty przez narzeczonych jest bankowy dowód wpłaty na konto Duszpasterstwa Rodzin przedstawiony na pierwszym spotkaniu w poradni.
Powyższa kwota obejmuje koszty prowadzenia tej działalności, w tym między innymi:
– wynagrodzenie osób świeckich zaangażowanych w prowadzenie przygotowania bezpośredniego
– wynagrodzenie dyżurów w poradni życia rodzinnego
– koszt materiałów przekazywanych narzeczonymi
– wszelkie koszty związane ze szkoleniem nowych doradców życia rodzinnego i stałym podnoszeniem kwalifikacji osób czynnie zaangażowanych w poradnictwie rodzinnym
– koszty utrzymania i aktualizowania strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin
– koszty obsługi księgowej, prawnej i biurowej oraz koordynacji.

Serdecznie zapraszamy w II niedzielę miesiąca na konferencje przedślubne, stanowiące bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

UWAGA:

W czerwcu i lipcu 2024 r., katechezy przedślubne – tzw. katecheza kapłana – będzie w 3 niedzielę czerwca i lipca tj. 16.06.2024 r., i 21.07.2024 r., po Mszy Świętej Niedzielnej o godz. 16.00 – w domu parafialnym za plebanią. ZAPRASZAMY.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 667-191-229, 663-686-303,

oraz kierując zapytania na adres: poradnia-albertynska@wp.pl

Jednocześnie Poradnia Rodzinna zaprasza wszystkie osoby przeżywające kryzysy i problemy rodzinne czy małżeńskie (pary małżeńskie lub osoby pojedyncze) oraz młode matki w okresie połogu bądź tuż po jego zakończeniu, do skorzystania z możliwości rozmowy, wsparcia bądź ewentualnej pomocy w znalezieniu specjalisty w żądanym zakresie.

 

Ważne !

Konferencje przedślubne i wizyty w Poradni Rodzinnej to nie jest kurs przedmałżeński. Do zawarcia małżeństwa oprócz wysłuchania konferencji przedślubnych i wizyt w poradni obowiązkowo trzeba ukończyć KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.