Przyjaciele WSD

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest organizacją katolicką. Powołane zostało decyzją Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego dnia 31 lipca 1993r., a zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 września 1993r. Posiada swój statut i osobowość prawną. Jego celem jest niesienie duchowej i materialnej pomocy przygotowującym się do kapłaństwa alumnom, troska o rozwój powołań kapłańskich, i apostolstwo poprzez szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

W trosce o nowe powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii działa  grupa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, która w  każdy pierwszy czwartek miesiąca rodzi duchowo modlitwą różańcową nowych  kapłanów na wzór Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa. Również w tym  dniu po Mszy św. wieczornej grupa spotyka się z ks. opiekunem na  spotkaniach formacyjnych.
Opiekunem grupy jest Ks. Przemysław Zapór.