Schola parafialna „Arka”

Nasza schola „Arka” to zespół muzyczny działający od marca 1998 roku. Spotykamy się na próbach w każdy piątek o godz. 17.00

Nasza posługa polega na uwielbianiu Pana Boga poprzez śpiew Psalmu responsoryjnego, a także różnych pieśni o tematyce religijnej.

Zależy nam aby nasza posługa była przede wszystkim Modlitwą i aby pomagała każdemu człowiekowi, który się z nami modli odkrywać i zbliżać się do Pana Boga. Nie ma wśród nas tak zwanych zawodowców, po prostu jesteśmy młodymi ludźmi, którzy bardzo pragną codziennie spotykać Żywego Chrystusa i pragną kroczyć z Nim przez życie.

Serdecznie zapraszamy ( na próby ) każdego kto nie wstydzi się wyznać, że jego Panem jest Jezus Chrystus! Każda osoba jest mile widziana. Przyjdź i wychwalaj Pana Boga razem z nami. 

Grupą opiekuje się pan Andrzej Sondej oraz pani Katarzyna Mianowska i Małgorzata Kosiorowska.

Pamiętaj – kto śpiewa ten dwa razy się modli!