Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to koło, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się.

Szkolne koło Caritas funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej.

Opiekunem jest pani Anna Januszek, ze strony Kościoła opiekę sprawuje ks. Mateusz Olbrot.